BỆNH THẬN

Bị suy thận có quan hệ được không?

Bị suy thận có quan hệ được không?

Nhiều người thắc mắc: Bị suy thận có quan hệ được không? Mặc dù, sắc dục lớn hơn bình thường cũng không phải là nguyên nhân trực tiếp gây nên bệnh thận và ngược lại, mắc...